زمان که می گذرد…

18 10 2009

چشم هایم را که می گشایم دنیایی تار می بینم. دنیا چقدر کوچک است و من چه بزرگ! زمان که می گذرد بالهایم آماده پرواز می شوند و در پرواز، هر چه اوج می گیرم خود را کوچکتر می یابم…

بهترين جاي عالم از ديدگاه خواجه نصيرالدين طوسي

3 10 2009
خواجه نصیرالدین طوسی

خواجه نصیرالدین طوسی

عطاملك‌ جويني‌ كه‌ يكي‌ از وزيران‌ دربار هلاكو مي‌باشد و كتاب‌ تاريخ‌ جهانگشاي‌ او معروف‌است‌ به خواجه نصيرالدين توسي گفت اکنون که ايران در زير يوغ اجنبي است و هيچ جاي نفس کشيدن نيست بهترين جاي دنيا براي اقامت گزيدن کجاست ؟ تا از براي رشد و حفظ جان به آنجا در آييم؟

خواجه خنده ايي کرد و گفت بهترين جا ايران است و از براي شخص خود من زادگاهم توس ، شما را ديگر نمي دانم مختاريد انتخاب کنيد و عزم سفر نماييد.

عطاملک پاسخ داد براي دانشمنداني نظير ما بستر آرامش دروازه هاي باشکوهتري به روي آيندگان خواهد گشود و خواجه به طعنه گفت البته اگر آينده اي باشد ! چرا که فرار اهل خرد ، نفع شخصي عايدشان مي کند و در اين حال ديار مادري همچنان خواهد سوخت امروز مهمترين وظيفه ما ايستادن و خرد را به کار بردن براي رفع ايستيلاي اجنبي است و اگر اين کار نتوانيم ديگر فايده ايي براي زنده بودن نمي بينم .

خواجه نصیرالدین طوسی

خواجه نصیرالدین طوسی

ارد بزرگ انديشمند و متفکر برجسته کشورمان مي گويد : آنکه به سرنوشت ميهن و مردم سرزمين خويش بي انگيزه است ارزش ياد کردن ندارد .
عطاملک جويني در حالي که به زمين مي نگريست به خواجه نصير الدين توسي گفت براي من بزرگترين نعمت همين است که در کنار آزاده مردي همچون شما هستم .

منبع: FunPatogh.com

دنیا از آن توست…

15 08 2009
Blue Sky

Blue Sky

رو به آسمان کن، بنگر که با تمام سادگی، چه زیباست…

می توانی وسعتش را درک کنی؟ ادامهٔ مطلب »

اخطار مهم!

9 08 2009

different

اخطار مهم

…می‏گويد : در روز دوم (حضرت علی علیه السّلام)رسما در مسجد بالای منبر رفت و به آنچه روز گذشته‏ با اشاره گفته بود تصريح كرد و فرمود : خداوند خودش می داند كه من علاقه‏ای به امر خلافت از آن جهت كه رياستی و قدرتی‏ است ، ندارم . از پيغمبر اكرم شنيدم كه فرمود : هر كس بعد از من زمام‏ امور امت را به دست بگيرد ، روز قيامت او را بر صراط نگه خواهند داشت‏ و ملائكه الهی نامه عمل او را باز می‏كنند ، اگر به عدالت رفتار كرده باشد خداوند او را به موجب همان عدالت نجات خواهد داد ، و گرنه صراط تكانی‏ می‏خورد و او را به قعر جهنم می‏اندازد .
بعد به طرف راست و چپ نگاهی كرد و اشخاصی را كه در گوشه و كنار بودند از زير نظر گذراند و آنگاه فرمود : آن عده‏ای كه دنيا آنها را در خود غرق كرده و املاك و نهرها و اسبان عالی و كنيزكان نازك اندام برای‏ خود تهيه كرده‏اند ، فردا كه همه اينها را از آنها می‏گيرم و به بيت المال‏ بر می‏گردانم و به آنها همان قدر خواهم داد كه حق دارند ، نيايند و نگويند كه علی ما را اغفال كرد ، اول چيزی می‏گفت و حالا طور ديگری عمل می‏كند ، علی آمد و ما را از آنچه داشتيم محروم كرد . من از همين الان برنامه روشن‏ خود را اعلام می‏كنم .
بعد شرحی صحبت كرد و چون عده‏ای كه برای خود امتياز قائل بودند و مورد اتهام بودند ، دليلشان اين بود كه ما حق صحبت و مصاحبت پيغمبر را داريم‏ و در راه اسلام چنين و چنان زحمت كشيده‏ايم ، به آنها فرمود : من منكر فضيلت صحبت و سابقه خدمت افراد نيستم ، اما اينها چيزهايی است كه‏ خداوند خود اجر و پاداش آنها را خواهد داد . اينها مجوز نمی‏شود كه امروز ما ميان آنها و ديگران فرق بگذاريم . اين امور ملاك تبعيض واقع نمی‏شود.

آغاز كناره گيريها و بهانه گيريها

روز ديگر آنها كه ميدانستند مشمول حكم علی خواهند شد آمدند و به كناری‏ نشستند و مدتی باهم مشورت كردند ، نماينده‏ای از طرف خود فرستادند . آن‏ نماينده وليد بن عقبة بن ابی معيط بود . آمد و اظهار داشت : يا اباالحسن‏ ! اولا خودت می‏دانی كه همه ما كه اينجا نشسته‏ايم به واسطه سوابقی كه با تو در جنگهای اسلام داريم دل خوشی از تو نداريم و غالبا هر كدام از ما يك‏ نفر داريم كه در آن وقتها به دست تو كشته شده ، ولی ما از اين جهت صرف‏ نظر می‏كنيم و با دو شرط حاضريم با تو بيعت كنيم : يكی اينكه عطف به ما سبق نكنی و به گذشته هر چه شده كاری نداشته باشی ، بعد از اين هر طور می‏خواهی عمل كن ، دوم آنكه قاتلان عثمان را كه الان آزاد هستند به ما تسليم‏ كن كه قصاص كنيم ، و اگر هيچ كدام را قبول نمی‏كنی ما ناچاريم برويم به‏ شام و به معاويه ملحق شويم . فرمود : اما موضوع خونهايی كه در سابق ريخته شده خونی نبوده كه به‏ واسطه كينه شخصی ريخته شده باشد ، اختلاف عقيده و مسلك بود ، ما برای حق‏ می‏جنگيديم و شما برای باطل ، حق بر باطل پيروز شد ، شما اگر اعتراض‏ داريد ، خونبهايی می‏خواهيد ، برويد از حق بگيريد كه چرا باطل را در هم‏ شكست و نابود ساخت . اما موضوع اينكه من به گذشته كاری نداشته باشم و عطف به ما سبق نكنم ، در اختيار من نيست ، وظيفه‏ای است كه خدا به عهده‏ من گذاشته و اما موضوع قاتلين عثمان، اگر من وظيفه خود می‏دانستم كه‏آنها را قصاص كنم خودم همان ديروز قصاص می‏كردم .
وليد بعد از شنيدن اين بيانات صريح و قاطع بازگشت و به ميان هم‏ مسلكانش رفت و سخنان امام را به آنها گفت . آنها هم حركت كردند و رفتند و تصميم خود را بر مخالفت و دشمنی ، يكطرفی و علنی كردند.

تقاضای دوستان

بعد می‏نويسد : عده‏ای از اصحاب علی ( ع ) همينكه از جريانها واقف و مطلع شدند كه گروهی تشكيل شده و عليه زعامت علی تخريب و تحريك می‏كنند، آمدند خدمت علی ( ع ) و عرض كردند عامل عمده‏ای كه سبب شده اينها ناراضی بشوند و گروهی تشكيل بدهند مسأله اصرار تو است بر عدل و مساوات‏ ، حتی قضيه تسليم قاتلين عثمان هم بهانه و سرپوشی است روی اين تقاضا ، می‏خواهند مردم عوام را به اين وسيله تحريك كنند . بعضی گفته‏اند مالك اشتر يكی از اين پيشنهاد كنندگان بود و يا اصلا پيشنهاد كننده او بود . به هر حال ، مقصود از اين پيشنهاد اين بود كه اگر می‏توانی در اين تصميم خود تجديد نظر كن . علی ( ع ) دانست كه اين فكر شايد در دماغ عامه مردم پيدا شود كه حالا اين قدر اصرار به اين مطلب لزومی ندارد . حركت كرد و رفت به مسجد و برای يك خطابه عمومی آماده شد . در حالی كه فقط يك پارچه روی شانه‏ انداخته ، يك پارچه ديگر مانند لنگی به كمر بسته و شمشيری نيز حمايل‏ كرده بود ، ايستاد بالای منبر و به كمانش تكيه زد . شروع به صحبت كرد و فرمود : خداوند را كه پروردگار ما و معبود ماست شكر می‏كنيم . نعمت عيان و نهادن او شامل حال ما است . تمام‏ نعمتهای او منت است كه بر ما گذاشته است بدون اينكه ما از خود استقلالی داشته باشيم .
آنگاه فرمود : افضل مردم در نزد خدا آن كس است كه بهتر او را اطاعت‏ كند ، سنت پيغمبرش را بهتر و بيشتر پيروی كند ، كتاب خدا يعنی قرآن را بهتر احياء كند . ما برای احدی نسبت به احدی فضلی قائل نيستيم مگر به‏ ميزان طاعت و تقوی . اين قرآن است كه جلوی ما حاضر است و اين سيره‏ پيغمبر است كه همه می‏دانيم بر مبنای عدالت و مساوات برقرار بود، بر احدی مخفی نيست مگر آنكه كسی بخواهد غرض ورزی كند و معاندت بورزد كه آن مطلب ديگری است . آنگاه اين آيه قرآن را تلاوت كرد :

« يا أيها الناس‏إنا خلقناكم من‏ ذكر و أنثی و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقيكم‏ ( 1 ) .

اين آيه را به اين منظور خواند كه بفهماند من به حكم اين آيه امتيازات‏ شما را لغو می‏كنم .

پی نوشت: متن فوق گزیده ای ست از کتاب بیست گفتار از شهید آیت الله مطهری.

پی نوشت 2: منظور در متن لحاظ شده و با کمی تامل کاملا ً روشن خواهد بود. پس در مورد عقیده و هدف من از ارسال این پست نپرسید. تشکر  : )

آرام جان من کو؟

19 07 2009

ای مردمان بگویید آرام جان من کو             |            راحت‌فزای هرکس محنت‌رسان من کو

Imam Mahdi -aj-

حضرت مهدی (عج) - Imam Mahdi -aj

text_anvari_Ey Mardoman

[تصنیف بسیار زیبای سرو روان : با صدای علیرضا افتخاری]

گوش کنید (با کیفیت متوسط):

دریافت کنید (با کیفیت بالا): لینک دانلود

ادامهٔ مطلب »

سلطان درياها، كشتي كه در يك خانه ساخته شد!

20 04 2009

فرانسيس زَنـِلا (Francois Zanella) كارگر معدن 60 ساله، در كنار منزل خود كه در شمال شرقي بخشي از كشور فرانسه واقع است توانست كشتي را در ابعاد واقعي بسازد!.

francoiszanella3

Francois Zanella

او پروژه خود را در ماه آگوست سال 1994 شروع  و پس از خرج 3500 ساعت براي طراحي طاقت فرسا، توانست بعد از حدود 11 سال، در تاريخ 23 ژانويه 2005 كار ساخت كشتي را به اتمام برساند.

francoiszanella1

مكاني كه اين كشتي آنجا ساخته شد

اين كشتي طرحي كوچك از كشتي هاي بزرگ Royal Caribbean است كه به سلطان درياها نيز معروف است. ساخت اين موجود عظيم الجثه براي خود فرانسيس رويايي بيش نبوده؛ رويايي كه 25000 ساعت از زندگي را از او گرفت!. فرانسيس به قدري مورد توجه قرار گرفت كه يكي از شبكه هاي اصلي (شبكه 3) كشور فرانسه، برنامه اي ويژه تحت عنوان «دريايي» در حين كار او ساخت كه مراحل پيشرفت او را به تصوير مي كشيد. به همين خاطر، نامه هاي بسيار زيادي نيز برايش فرستاده شد.

francoiszanella2

كشتي ساخته شده در حال انتقال به دريا

حال فرانسيس از حاصل زحمات خود با سفر به دور دنيا توسط كشتي خود لذت مي برد. شايد بتوان نامش را گذاشت سلطان درياها

فيلترنت

21 03 2009

چند ماه پيش سايت معروف TinyPic.com روي ISP كه من ازش اينترنت مي گيرم، فيلتر شد. حالا بعد از حدود 6 ماه، سايت مفيد و محبوب Youtube.com هم فيلتره!.

web-filter2

دارم از الان دنبال يه پراكسي خوب مي گردم كه همه سايت ها رو راحت باز كنه؛ مي ترسم فردا كه از خواب بيدار شدم ببينم سايت آيت الله خامنه اي هم فيلتر شده!

مشترك گرامي، دفعه آخرت باشه اين طرف ها مي بينمت ها!

اگر فكر مي كنيد اين سايت اشتباه فيلتر شده است، بي جا كرده ايد از اين فكر ها كرده ايد.

به خودمان مربوط است. روابط عمومي فيلترنت ايران