کار خوب…

5 09 2012

فرمود: «رحم اللَّه امرا عمل عملا فاتقنه»؛ رحمت خدا بر آن انسانى كه كارى را انجام بدهد و آن را متقن انجام بدهد، درست انجام بدهد. (امام خامنه ای)

باورکنیم یا نه، دشمن ما در تهاجم فرهنگی و جنگ نرم در این حدیث از ما سبقت گرفته و ما اکثرا در توهم خوب کار کردن هستیم. در مثالی هم از گذشتگان خود داریم که میگوید: «کار نیکو کردن از پر کردن است.» و اینگونه است که در گذشته تاریخی و مذهبی خود سفارش به خوب و بسیار کار کردن شده ایم.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

13 12 2009

عکس پاره می کنید؟ آتش می زنید؟

اعتقادات ما عکس نیست که آتش می زنید…

جمهوری اسلامی به نام کسی نیست که عکس آتش می زنید…

این حکومت، تاج و پادشاهی نیست که عکس آتش می زنید…
این اعتقادات، این دین، این راه، در فکر و قلب ماست؛ این جمهوری [اسلامی]، در روح و جان ماست، این حکومت، از آن ماست [مردم].

امام عشق

امام خمینی

اگر دشمن عکس مقدسات ما را آتش می زند، ما ریشه افکار و اعمال پلیدش را می سوزانیم.

خداوند بزرگ در قرآن کریم، سوره نساء آیه 45 می فرماید:

وَاللّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللّهِ نَصِيرًا
و خدا به [حال] دشمنان شما داناتر است كافى است كه خدا سرپرست [شما] باشد و كافى است كه خدا ياور [شما] باشد

همانطور که امام خمینی (رحمةالله علیه) فرمود:

شکست در نهضتی که برای خدا باشد نیست.

به برخی دوستان که همه چیز را در اینترنت می بینند: اینترنت یک دنیاست، اما دنیا اینترنت نیست!. پس جای اینکه بشینید و به اهانت های فضای سایبر توجه کنید، سر خود را بالا بیاورید و بیرون برف را هم ببینید!.
و دشمن بداند و فراموش نکند:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

دنیا از آن توست…

15 08 2009
Blue Sky

Blue Sky

رو به آسمان کن، بنگر که با تمام سادگی، چه زیباست…

می توانی وسعتش را درک کنی؟ ادامهٔ مطلب »

اخطار مهم!

9 08 2009

different

اخطار مهم

…می‏گويد : در روز دوم (حضرت علی علیه السّلام)رسما در مسجد بالای منبر رفت و به آنچه روز گذشته‏ با اشاره گفته بود تصريح كرد و فرمود : خداوند خودش می داند كه من علاقه‏ای به امر خلافت از آن جهت كه رياستی و قدرتی‏ است ، ندارم . از پيغمبر اكرم شنيدم كه فرمود : هر كس بعد از من زمام‏ امور امت را به دست بگيرد ، روز قيامت او را بر صراط نگه خواهند داشت‏ و ملائكه الهی نامه عمل او را باز می‏كنند ، اگر به عدالت رفتار كرده باشد خداوند او را به موجب همان عدالت نجات خواهد داد ، و گرنه صراط تكانی‏ می‏خورد و او را به قعر جهنم می‏اندازد .
بعد به طرف راست و چپ نگاهی كرد و اشخاصی را كه در گوشه و كنار بودند از زير نظر گذراند و آنگاه فرمود : آن عده‏ای كه دنيا آنها را در خود غرق كرده و املاك و نهرها و اسبان عالی و كنيزكان نازك اندام برای‏ خود تهيه كرده‏اند ، فردا كه همه اينها را از آنها می‏گيرم و به بيت المال‏ بر می‏گردانم و به آنها همان قدر خواهم داد كه حق دارند ، نيايند و نگويند كه علی ما را اغفال كرد ، اول چيزی می‏گفت و حالا طور ديگری عمل می‏كند ، علی آمد و ما را از آنچه داشتيم محروم كرد . من از همين الان برنامه روشن‏ خود را اعلام می‏كنم .
بعد شرحی صحبت كرد و چون عده‏ای كه برای خود امتياز قائل بودند و مورد اتهام بودند ، دليلشان اين بود كه ما حق صحبت و مصاحبت پيغمبر را داريم‏ و در راه اسلام چنين و چنان زحمت كشيده‏ايم ، به آنها فرمود : من منكر فضيلت صحبت و سابقه خدمت افراد نيستم ، اما اينها چيزهايی است كه‏ خداوند خود اجر و پاداش آنها را خواهد داد . اينها مجوز نمی‏شود كه امروز ما ميان آنها و ديگران فرق بگذاريم . اين امور ملاك تبعيض واقع نمی‏شود.

آغاز كناره گيريها و بهانه گيريها

روز ديگر آنها كه ميدانستند مشمول حكم علی خواهند شد آمدند و به كناری‏ نشستند و مدتی باهم مشورت كردند ، نماينده‏ای از طرف خود فرستادند . آن‏ نماينده وليد بن عقبة بن ابی معيط بود . آمد و اظهار داشت : يا اباالحسن‏ ! اولا خودت می‏دانی كه همه ما كه اينجا نشسته‏ايم به واسطه سوابقی كه با تو در جنگهای اسلام داريم دل خوشی از تو نداريم و غالبا هر كدام از ما يك‏ نفر داريم كه در آن وقتها به دست تو كشته شده ، ولی ما از اين جهت صرف‏ نظر می‏كنيم و با دو شرط حاضريم با تو بيعت كنيم : يكی اينكه عطف به ما سبق نكنی و به گذشته هر چه شده كاری نداشته باشی ، بعد از اين هر طور می‏خواهی عمل كن ، دوم آنكه قاتلان عثمان را كه الان آزاد هستند به ما تسليم‏ كن كه قصاص كنيم ، و اگر هيچ كدام را قبول نمی‏كنی ما ناچاريم برويم به‏ شام و به معاويه ملحق شويم . فرمود : اما موضوع خونهايی كه در سابق ريخته شده خونی نبوده كه به‏ واسطه كينه شخصی ريخته شده باشد ، اختلاف عقيده و مسلك بود ، ما برای حق‏ می‏جنگيديم و شما برای باطل ، حق بر باطل پيروز شد ، شما اگر اعتراض‏ داريد ، خونبهايی می‏خواهيد ، برويد از حق بگيريد كه چرا باطل را در هم‏ شكست و نابود ساخت . اما موضوع اينكه من به گذشته كاری نداشته باشم و عطف به ما سبق نكنم ، در اختيار من نيست ، وظيفه‏ای است كه خدا به عهده‏ من گذاشته و اما موضوع قاتلين عثمان، اگر من وظيفه خود می‏دانستم كه‏آنها را قصاص كنم خودم همان ديروز قصاص می‏كردم .
وليد بعد از شنيدن اين بيانات صريح و قاطع بازگشت و به ميان هم‏ مسلكانش رفت و سخنان امام را به آنها گفت . آنها هم حركت كردند و رفتند و تصميم خود را بر مخالفت و دشمنی ، يكطرفی و علنی كردند.

تقاضای دوستان

بعد می‏نويسد : عده‏ای از اصحاب علی ( ع ) همينكه از جريانها واقف و مطلع شدند كه گروهی تشكيل شده و عليه زعامت علی تخريب و تحريك می‏كنند، آمدند خدمت علی ( ع ) و عرض كردند عامل عمده‏ای كه سبب شده اينها ناراضی بشوند و گروهی تشكيل بدهند مسأله اصرار تو است بر عدل و مساوات‏ ، حتی قضيه تسليم قاتلين عثمان هم بهانه و سرپوشی است روی اين تقاضا ، می‏خواهند مردم عوام را به اين وسيله تحريك كنند . بعضی گفته‏اند مالك اشتر يكی از اين پيشنهاد كنندگان بود و يا اصلا پيشنهاد كننده او بود . به هر حال ، مقصود از اين پيشنهاد اين بود كه اگر می‏توانی در اين تصميم خود تجديد نظر كن . علی ( ع ) دانست كه اين فكر شايد در دماغ عامه مردم پيدا شود كه حالا اين قدر اصرار به اين مطلب لزومی ندارد . حركت كرد و رفت به مسجد و برای يك خطابه عمومی آماده شد . در حالی كه فقط يك پارچه روی شانه‏ انداخته ، يك پارچه ديگر مانند لنگی به كمر بسته و شمشيری نيز حمايل‏ كرده بود ، ايستاد بالای منبر و به كمانش تكيه زد . شروع به صحبت كرد و فرمود : خداوند را كه پروردگار ما و معبود ماست شكر می‏كنيم . نعمت عيان و نهادن او شامل حال ما است . تمام‏ نعمتهای او منت است كه بر ما گذاشته است بدون اينكه ما از خود استقلالی داشته باشيم .
آنگاه فرمود : افضل مردم در نزد خدا آن كس است كه بهتر او را اطاعت‏ كند ، سنت پيغمبرش را بهتر و بيشتر پيروی كند ، كتاب خدا يعنی قرآن را بهتر احياء كند . ما برای احدی نسبت به احدی فضلی قائل نيستيم مگر به‏ ميزان طاعت و تقوی . اين قرآن است كه جلوی ما حاضر است و اين سيره‏ پيغمبر است كه همه می‏دانيم بر مبنای عدالت و مساوات برقرار بود، بر احدی مخفی نيست مگر آنكه كسی بخواهد غرض ورزی كند و معاندت بورزد كه آن مطلب ديگری است . آنگاه اين آيه قرآن را تلاوت كرد :

« يا أيها الناس‏إنا خلقناكم من‏ ذكر و أنثی و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقيكم‏ ( 1 ) .

اين آيه را به اين منظور خواند كه بفهماند من به حكم اين آيه امتيازات‏ شما را لغو می‏كنم .

پی نوشت: متن فوق گزیده ای ست از کتاب بیست گفتار از شهید آیت الله مطهری.

پی نوشت 2: منظور در متن لحاظ شده و با کمی تامل کاملا ً روشن خواهد بود. پس در مورد عقیده و هدف من از ارسال این پست نپرسید. تشکر  : )

آرام جان من کو؟

19 07 2009

ای مردمان بگویید آرام جان من کو             |            راحت‌فزای هرکس محنت‌رسان من کو

Imam Mahdi -aj-

حضرت مهدی (عج) - Imam Mahdi -aj

text_anvari_Ey Mardoman

[تصنیف بسیار زیبای سرو روان : با صدای علیرضا افتخاری]

گوش کنید (با کیفیت متوسط):

دریافت کنید (با کیفیت بالا): لینک دانلود

ادامهٔ مطلب »

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى‏ عليكم

27 09 2008

به نقل از IRITN: در چند شب گذشته (28 شهریور) حمله ای بی سابقه علیه بزرگترین سرور جهان تشیع (سرور آل البیت به آدرس ns1.al-shia.com , ns3.al-shia.com) که میزبانی سایتهای بسیاری از مراجع تقلید (حضرات آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله تبریزی، آیت الله سیستانی ، آیت الله سبحانی، آیت الله گرامی و …) شخصیت ها (همچون استاد انصاریان، محمد باقر الموسوی المهری، السید علی الشهرستانی ، واعظ موسوی، و ….) مراکز مذهبی شیعی (مدرسه امام صادق (ع)، مرکز امام علی (ع) ، پیام کوثر، مؤسسه زائر، حرم حضرت معصومه (س)، دارالهلال، هیئت مهدویون قم ، بوستان کتاب ، قم سیتی و …) را به عهده دارد توسط یک گروه عرب وهابی ظاهرا اماراتی (البته نه به صورت متقن بلکه بیشتر به دلیل وجود لینک سایت http://www.alamuae.com در لوگ مربوطه) تحت نام GroupXp انجام شده و طی هک شدن این سرور تمامی دامنه های تعریف شده بر روی این سرور (حدود 600 سایت ) از دسترس خارج شده اند.

این گروه وهابی که ادعای از بین بردن تمامی سایتهای شیعیان (روافض) را دارند بر روی تقریبا تمامی سایتها (Domain ها) که از سرور موسسه آل‌البیت استفاده می کنند با استفاده از اشعار و ادبیات و تصاویر موهن، به توهین و هتک حرمت مراجع پرداخته و با انتشار اشعاری به زبان عربی، به تشیع و شیعیان توهین کرده‌اند.

و همچنین در صفحه مذکور فایل ویدیویی از یوتیوب گذاشته شده که در آن مجری یک برنامه انگلیسی زبان در مورد یکی از فتوی های آیت الله سیستانی توضیحاتی همراه با شوخی ارائه میکند.
———————————

این بخشی از اخباری بود که به تازگی در فضای اینترنت پخش شده و خیلی ها هم این خبر رو شنیدن.

این سنی های نامسلمون و خدا نشناس! به طور کل آتشی رو بر افروختند که شعله های اون خودشون رو هم روزی به کام مرگ خواهد کشاند!…

اگر سری به سایت این گروه بزنید متوجه منظورم خواهید شد.

در وبسایت خودشون رسما به ایران و مذهب شیعه بی حرمتی کردند و به ناسزا گرفتند…

در بالای صفحه با جمله «بسم الله الرحمن الرحیم» و کمی پایین تر با عبارت FUCK ALL Shia Hackers و Hello ALL Lamer Hackers(IRAN) رو به رو هستیم. ولی داستان اینجا تموم نمیشه!. اعرابی که خودشان زمانی در اوج جاهلیت بودند و با همین شناسه در تمام دنیا معروف هستند، با عبارت Shia IS DoG سعی در تخریب نام شیعه دارند… زهی خیال باطل که شیعه در یک کلام ختم نمی شود و با یک کلام هم تخریب نخواهد شد…

ادامهٔ مطلب »

نيمه شعبان و شاهكار ما!

16 08 2008
 

سلام! مي دونم يكمي ديره ولي شما ببخشيد آخه سيستمم كلي داغون بود (از ويندوز و لينوكس گرفته تا مودم و اينترنت همه خراب بود!) واسه همين يكم دير اين پست رو دادم…

اين هم از طرح من براي نيمه شعبان – ولادت حضرت مهدي (عج)

نيمه شعبان - ولادت با سعادت �ضرت ولي عصر، مهدي عج

دانلود در ابعاد 1024 * 1280 -اندازه بزرگ

دانلود در ابعاد 768 * 1024 – اندازه متوسط

 

منتظر نظراتتون در مورد اين طرح هستم..