زنده ام اما نيستم…

21 11 2008

گاهي وقت ها به بودنم شك دارم… به نفس هام، به تپش هاي قلبم، به همه شك دارم.

به نظر مياد كه ديگه چيزي براي از دست دادن نيست. چيزي نيست كه بخوام بهش دل ببندم…

عقده اي ميشم. رواني ميشم. ديوونه زنجيري ميشم. دوست دارم با اره برقي بي افتم به جون همه آدماي دنيا!

اه (بخوانيد ah) چقدر مسخره ست… از دست همه دنيا بي ذارم و بعد براي خالي كردن عقده؛ ميشينم پاي اين كامپيوتر لعنتي و صداي موزيك هاي غم ناك امين فياض رو تا جايي كه جا داره! زياد ميكنم و باهاش مي خونم… (همراه با حركات موزون!).

خيلي احمقانه ست، نه؟

اينكه توي تنهايي، بري توي اتاق خودت، صداي موزيك غم ناكي رو تا آخرش زياد مي كني، بعد باهاش مي خوني، گريه مي كني، ديوونه ميشي، و بعد مي زني خودتو ناكار مي كني…

ring-around-the-collar

10 دقيقه بعد از اتمام موزيك، تو ديگه خيلي آروم شدي. ولي تمام دستت كرخت شده، چون با تمام قدرت كوبيديش به ديوار!

اما احمقانه تر مي دوني كجاست؟

اينجاست كه بعد از اين ماجراها، وقتي با روي خوش و گشاده با همه حرف ميزني تا مثلا كسي نفهمه كه چه حسي داري، پشت سرت بهت مي گن : اين يارو چقدر سر خوشه؟!…

نتيجه گيري اخلاقي: زنده ام اما نيستم!

تا حالا خودكشي كردين؟!!

4 09 2008

يه مدت به كلم زده بوده خودكشي كنم! به اصرار چند تن از دوستان و شفيقان! تصميم بر عمل آنتي خودكشي گرفتيم! (چي گفتم؟!)

پرسيدند چرا مي خواهي خودت را فنا كني؟! فرموديم: قبلا انجام داديم، متاسفانه! نتيجه نداد!

پرسيدند چرا نتيجه نداد؟ فرموديم گويا مواد مورد مصرف (جهت خودكشي) به مقدار كافي تاثيير نداشته!

پرسيدند مگر چطور خودكشي نمودي؟ فرموديم مايع ظرفشويي ميل نموديم!

اين دفعه ديگر نپرسيدند و فرمودند: خاك بر سرت خب مي رفتي سيانول مي خوردي يه دفه راحت مي شدي ديگه!

ما پرسيديم كه: جانم؟!!!

حالا ما اين وسط گير كرديم، اينا مي خواستن راهنمايي كنن يا از راه بدر كنن؟ (هان؟!)

هدفم از اين پست اين بود كه بشينيد يه نيم ساعت (نه فوقش 10 دقيقه!) اين عكس بالا رو بنگريد و بهش فكر كنيد كه اگه خواستين يه روزي زبونم لال زبونم لال خودتون رو آش و لاش كنيد ياد من بي افتيد كه چيكار كردم و چي شد. من يه بار خودكشي كردم به هيچ جا نرسيدم و حالا فهميدم كه عجب غلطي كردم! بلاخره كه يه روزي خودم ميميرم… غير اينه؟!

تو عكس بالا خيلي حرف هست.  داره ميگه كه هر كسي يه جوري خودكشي مي كنه و نوعش بر ميگرده به نوع زندگي، نوع تفكر و…

حالا من از شما مي پرسم: تا حالا خودكشي كردين؟!

ادامهٔ مطلب »