دانلود نوشابه از اينترنت با محصول جديد اپل و كوكا!

8 12 2008

icolapple

در سال 2050 دو كمپاني بزرگ كوكا كولا و اپل به فناوري ويژه اي دست پيدا كرده اند كه نام آن را iCOLAPPLE  گذاشته اند.

با iCOLAPPLE مي توانيد از اينترنت، كوكاكولاي سرد و گوارا دانلود كنيد!.

لطفا خنك بنوشيد!

پ.ن: اين يك شوخي اينترنتي با جهان آينده بود. زياد جدي نگيريد. 😉