وقتي كه بلاگفا دروغگو است ما چه كنيم؟!

24 08 2008

خواستم كه نگم ولي دلم نيومد…

تازگي ها توي خيلي از وبلاگ ها (خصوصا وبلاگ هاي معتبر و پر بازديد) مطالبي درج شده  مبني بر»زندان بلاگفا» يا «کاربران بلاگفا محکوم به ماندن هستند!»  وعناوين اين چنيني…

اما واقعا ً تا چه حد اين حرف ها واقعيت دارند؟

خب با يك سوال چهار گزينه اي (كنكوري!)  جوابتان را خواهيد گرفت:

با نام و ياد خدا برگه ها را از كنار صندلي خود برداشته و شروع كنيد!

سوال: شما كاربر بلاگفا…….. .

1- بوده ايد و حالا نقل مكان كرده ايد

2- هستيد

3- خواهيد شد

4- هيچ كدام

ادامهٔ مطلب »