فيلترنت

21 03 2009

چند ماه پيش سايت معروف TinyPic.com روي ISP كه من ازش اينترنت مي گيرم، فيلتر شد. حالا بعد از حدود 6 ماه، سايت مفيد و محبوب Youtube.com هم فيلتره!.

web-filter2

دارم از الان دنبال يه پراكسي خوب مي گردم كه همه سايت ها رو راحت باز كنه؛ مي ترسم فردا كه از خواب بيدار شدم ببينم سايت آيت الله خامنه اي هم فيلتر شده!

مشترك گرامي، دفعه آخرت باشه اين طرف ها مي بينمت ها!

اگر فكر مي كنيد اين سايت اشتباه فيلتر شده است، بي جا كرده ايد از اين فكر ها كرده ايد.

به خودمان مربوط است. روابط عمومي فيلترنت ايران