تعريف بعضي ها از كامپيوتر و اينترنت

22 04 2009

گاهي اوقات آدم مي خواد از خيلي چيز ها بناله اما گاهي اوقات هم ميشه همه حرف ها رو با يه عكس هم زد

تعريف بعضي ها از كامپيوتر

PC